Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Voor de Partij voor de Dieren hebben in Nederland alle burgers dezelfde rechten. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

  • Homoseksuele paren krijgen gelijke rechten als heteroseksuele paren.
  • De overheid zorgt ervoor dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling van de bevolking.
  • Een verbod op LHBTI-discriminatie wordt, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras et cetera, expliciet opgenomen in artikel 1 van de Grondwet.
  • Transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • De overheid voert een krachtig LHBTI-emancipatiebeleid en investeert in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. LHBTI-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.
  • De officiële geslachtsregistratie wordt afgeschaft.
  • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, worden wettelijk erkend.
  • De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekse-conditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.

Toelichting op standpunten

Ter toelichting op haar standpunten schrijft deze partij:

4F: Landen en regio’s waar LHBTI’s vervolgd worden, zijn voor die groep per definitie geen veilig thuishaven.

5B/5F: De overheid geeft enkel subsidie of andere steun aan projecten die LHBTI-emancipatie gericht op acceptatie en echte emancipatie willen bevorderen.

5D/5E: De Partij voor de Dieren ziet dat LHBTI-emancipatie niet vanzelfsprekend/de norm is. Daarom is het de taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige LHBTI-emancipatie binnen alle (niet-)religieuze gemeenschappen in Nederland. De overheid treedt met kracht op tegen alle uitingsvormen van discriminatie en zet zich in voor LHBTI-emancipatie in het buitenland.

Marianne Thieme legt bij COC’s Verkiezingsdebat 2017 uit waarom LHBTI’s volgens haar op de Partij voor de Dieren moeten stemmen: