Marco van der Wel

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ieder mens moet dezelfde kansen en mogelijkheden krijgen, ongeacht zijn of haar afkomst, religie, sekse of seksuele geaardheid. Discriminatie op welke grond dan ook vind ik verwerpelijk en moet door alle overheden en dus met name door de overheid worden tegengegaan.

De Tweede Kamer heeft veel invloed en zou die invloed moeten aanwenden om andere landen aan te spreken op wetgeving en gedrag die discriminatie van LHBTI in de hand werkt.

De Partij voor de Dieren is een partij die bij uitstek op komt voor de belangen van LHBTI  mensen omdat zij denkt vanuit de kernwaarden van persoonlijke vrijheid en mededogen, maar ook persoonlijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid.