Ines Kostic

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

In Nederland hebben we veel bereikt, maar zelfmoord en depressie komen onder LHBTQIA+’ers nog altijd vaker voor dan onder hetero’s. ‘Vrouwelijke’ homo’s, ‘mannelijke’ lesbo’s en anderen die niet aan traditionele gendernormen voldoen worden uitgesloten. De overheid dient het loslaten van die traditionele gendernormen te stimuleren en dat ook in eigen discours door te voeren. We moeten ophouden met doen alsof onze samenleving bestaat uit een beperkt aantal vaste zwart-wit hokjes: we zijn juist een prachtige verzameling van alle kleuren van de regenboog. Met verschillende genderidentiteiten en seksuele voorkeuren.

De overheid moet de adviezen van de Staatscommissie Herijking Ouderschap overnemen. Daarmee wordt o.a. meerouderschap mogelijk. Er moet betere wetgeving komen over draagmoederschap, en ivf-draagmoederschap voor homo’s in Nederland moet mogelijk worden. Internationaal en nationaal moet gelobbyd worden voor een beter adoptiesysteem.

Om LHBTQIA+-knelpunten binnen biculturele kringen op te lossen moet de overheid intersectionaliteit van problemen erkennen: discriminatie bestrijden helpt ook acceptatie van LHBTQIA+’ers, zo blijkt uit onderzoek. Verder zijn rolmodellen en samenwerking met verschillende organisaties in het veld cruciaal. Ik zal elke maand tijd maken om ideeën uit te wisselen met verschillende betrokken actoren. We moeten al die fantastische kleuren van onze samenleving gebruiken, vieren en waar nodig repareren.