Esther Ouwehand

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Rechtvaardigheid in een samenleving laat zich niet alleen omschrijven als de afwezigheid van onderdrukking en geweld, maar nadrukkelijk óók als de aanwezigheid van de mogelijkheid voor ieder mens om zich volledig te kunnen ontplooien. De vrijheid om te kunnen zijn wie je bent. Die zou volstrekt vanzelfsprekend moeten zijn, voor iedereen. Zonder angst voor geweld, discriminatie, uitsluiting of zelfs maar de geringste uiting van afkeuring. Iedere LHBTI’er kan je vertellen dat die vanzelfsprekendheid nog lang niet is bereikt – met alle gevolgen van dien. Wat mij betreft wegen de kleine, dagelijkse tekenen daarvan net zo zwaar als de afschuwelijke geweldsexcessen die hier het gevolg van zijn.

Hoewel we nog een lange weg te gaan hebben, ga ik de strijd aan voor gelijke rechten, gelijke behandeling, gelijke vanzelfsprekendheid. Zolang we niet allemaal vrij zijn, is niemand van ons immers werkelijk vrij. En ik ben ervan overtuigd: liefde is sterker dan haat.