Stéphanie van Voorthuizen

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Gelijke behandeling hoort mijns inziens niet toe aan groepen maar aan alle individuen. Ongeacht waar je geboren bent, hoe je er van binnen of van buiten uitziet of van wie je houdt: we hebben allemaal recht op onze persoonlijke vrijheid maar dienen ook allemaal onze persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen. Onze wetten zullen daarom gelijke behandeling en tevens gelijke grenzen voor allen reflecteren.

Het beste wat je kan worden is mens; mag je dat niet zijn, word je buitengesloten of is zelfs je leven niet zeker om wie bent, wat je vindt, of wat je voelt – en binnen onze wetten mág je dat ook zijn, vinden en voelen – dan zal je hier onderdak vinden.Op onze scholen zullen we dit leren, binnen onze gezinnen zullen we dit uitdragen en onze rechtstaat zal dit waarborgen.