Ewald Engelen

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als kandidaat voor de Partij voor de Dieren zet ik mij in voor de volledige ontplooiing van alles wat leeft op een wijze die het voortbestaan van onze planeet niet schaadt. Dat omvat ecosystemen, planten en dieren. Maar het betekent ook politieke aandacht voor de voorwaarden waaronder mensen hun individuele opvattingen van wat zij als een goed leven beschouwen kunnen realiseren. Concreet komt dat neer op actieve bestrijding van iedere discriminatie op basis van gender en seksuele voorkeuren. Eerst en vooral door radicale kansengelijkheid na te streven. En als dat ontoereikend blijkt – en de ervaring leert dat dat maar al te vaak ontoereikend is – door vormen van positieve actie om de maatschappelijke acceptatie van LBTHI’s te vergroten en bespoedigen. Diversiteit van soorten, gedragingen, zienswijzen, levensbeschouwingen is wat mij betreft niet alleen een instrumentele waarde die ons bijvoorbeeld kan behoeden voor de blinde vlekken van het groepsdenken maar ook en vooral een waarde op zichzelf. Diversiteit is geen afgeleide waarde, maar de basis van ons bestaan en dus primair. Voor de bescherming van die diversiteit wil ik mij politiek inzetten. Met mijn hele ziel en zaligheid.