Rinie van der Zanden

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Mijn inzet bij de Partij voor de Dieren is dat het op veel fronten anders moet; voor een betere wereld voor mens, dier en milieu.

Gelijkwaardigheid is voor mij een belangrijke kernwaarde. Iedereen moet kunnen zijn wie zij of hij is. Pas dan ontstaat de vrijheid om je eigen specifieke kwaliteiten, je zelfvertrouwen en eigen kracht te ontwikkelen en in te zetten. En daarmee je steentje bij te dragen aan deze multi-culturele samenleving. Diversiteit is een verrijking voor de samenleving. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet meer worden gemeld en aangepakt. Met actieve steun van de overheid. Op scholen moet meer aandacht worden geschonken aan de omgang met elkaar en vooroordelen en pestgedrag bespreekbaar worden gemaakt.