Marianne Thieme

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben lijsttrekker, fractievoorzitter en medeoprichter van de Partij voor de Dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

Ik ben overtuigd medestander van de emancipatiebeweging voor LHBTI. Ik vind onrecht en het achterstellen van groepen een van de ergste fenomenen in de samenleving. Iedereen heeft recht om te leven naar zijn aard en om in alle vrijheid keuzes te maken. Die vrijheid van mensen gaat echter altijd gepaard met verantwoordelijkheid: vrijheid eindigt waar die ten koste gaat van anderen.

Veel mensen denken dat LHBTI’ers tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkberechtiging is vaak flinterdun of gewoonweg nog niet gerealiseerd.

Ik zie het als taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie van LHBTI’ers en gelijkberechtiging. Daarom staat in ons verkiezingsprogramma dat de overheid een krachtig LHBTI-beleid moet voeren en moet investeren in LHBTI-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen. Homoseksuele paren moeten dezelfde rechten krijgen als heteroseksuele paren. Ook vind ik het belangrijk dat homoseksuele leerlingen en leraren welkom zijn op iedere school en dat er een eind komt aan het fenomeen weigerambtenaar.