Disclaimer

Disclaimer website

logo coc

Standpunten

COC is niet gebonden aan enige politieke of religieuze stroming. Weergegeven informatie hoeft niet altijd overeen te komen met de standpunten van het COC. Lees daarvoor ook Wat is Rainbowvote.NU.

Juistheid van de informatie

Aan de informatie op de website is met zorg gewerkt. De gegevens hiervoor worden veelal op ons verzoek door politieke partijen verstrekt. Toch kunnen bij de verwerking daarvan fouten worden gemaakt. Constateer je een fout, neem dan contact met ons op.

Auteursrechten

Op het tekst- en beeldmateriaal van deze website berusten auteursrechten. Overname is toegestaan met bronvermelding: Rainbowvote.NU

Externe links

Vanaf deze website wordt soms doorgelinkt naar andere websites, onder andere van politieke partijen. Die websites verkondigen niet altijd standpunten van het COC. COC Nederland kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van die websites.

Privacy statement

Jouw privacy is belangrijk voor het COC. Lees hierover mee in ons Privacy statement.

Disclaimer e-mail

Je hebt een e-mail ontvangen van COC Nederland met betrekking tot Rainbowvote.NU:
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Dit elektronisch bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als je dit bericht per abuis hebt ontvangen, word je verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Wij adviseren je om bij twijfel over de juistheid of de volledigheid van dit bericht contact op te nemen met afzender.

You have received an e-mail from COC Netherlands concering Rainbowvote.NU:
No rights can be derived from this message. This electronic message is intended only for the addressee. Should you have received this message in error, you are kindly requested to delete it and inform the sender. Should you question the accuracy or the completeness of this message, you are advised to contact the sender.