Ruud van der Velden

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Persoonlijke vrijheid, tolerantie en mededogen. Dat zijn voor mij essentiële waarden in het leven. Aan deze waarden mag van mij nooit getornd worden. Nooit.
Niet alleen in mijn dagelijks leven maar ook in mijn politieke leven. Daarom zal ik altijd strijden voor de rechten en acceptatie voor de LHBTI’ers.