Wat is Rainbowvote.NU

Rainbowvote.NU is de verkiezingswebsite van COC Nederland. Hier lees je hoe partijen denken over lhbti+ kwesties en vind je zogenaamde regenboogkandidaten. Wat hebben de partijen de afgelopen periode gedaan voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender- en intersekse personen (lhbti+) en wat beloven ze voor de komende periode? Op Rainbowvote.NU vertellen ze dit in hun eigen woorden. Op de website vind je ook lhbti+ gerelateerd nieuws over de komende verkiezingen. Rainbowvote.NU wordt geactualiseerd voor verkiezingen voor de gemeenteraad, de Provinciale Staten, Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europese Parlement.

Informatie van partijen

Rainbowvote.NU benadert partijen voor de verkiezingen over hun standpunten en regenboogkandidaten, waarbij aan elke partij een lijst met vragen en stellingen wordt voorgelegd. De partijen die op de uitnodiging ingaan, vind je op deze website. Partijen die niet op de website staan, zijn niet op onze uitnodiging ingegaan. De door partijen verstrekte informatie wordt inhoudelijk niet door ons bewerkt. Ook de invulling van ‘regenboogkandidaten’ laten we aan partijen en kandidaten over. We publiceren op deze website dus informatie van partijen en kandidaten; die informatie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met informatie of standpunten van het COC.

Om de website overzichtelijk te houden, worden bij bepaalde verkiezingen alleen partijen en kandidaten voor deelname uitgenodigd die voldoen aan minimumcriteria v.w.b. vertegenwoordiging in het politieke orgaan en/of in opiniepeilingen. Als partijen of kandidaten niet aan deze vereisten voldoen, vind je ze niet terug op deze website. Het criterium voor deelname aan Rainbowvote.NU voor de Tweede Kamer-verkiezingen is dat de partij vertegenwoordigd moet zijn in de Tweede Kamer en/of op minstens één zetel moet staan in een van de volgende peilingen (in geval peilingwijzer: 1 als bovenkant marge): Peilingwijzer, Peil.nl, Ipsos/EenVandaag, I&O Research of Kantar.

logo cocGeen stemadvies

COC komt op voor de belangen van de lhbti+gemeenschap en is daarbij niet gebonden aan enige politieke partij of stroming. Voorop staat dat iedere partij en kandidaat mee kan en mag doen die aan de minimumeisen voldoet.

RainbowVOTE.nu geeft dus géén stemadvies. Met de informatie op deze website kun je zélf je keuze bepalen.