Frank Wassenberg

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Hoewel een meerderheid van de Nederlanders positief tegenover LHBTI’s staat, is er nog steeds een derde van de bevolking die hier negatief over is. Discriminatie van LHBTI’s vindt helaas nog steeds plaats;  de emancipatie is in Nederland dus nog zeker niet afgerond.

De Partij voor de Dieren Dieren vindt dat respect, tolerantie en mededogen de pijlers moeten zijn van de samenleving. Waar achterstelling is van groepen of individuen moet de overheid in actie komen. Allereerst moet de overheid het goede voorbeeld geven en ernaar streven om het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking. Daarnaast moet de overheid krachtig optreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie van LHBTI’s.

Een klein jaar lang, van november 2015 tot oktober 2016, was ik vervangend lid van de Tweede Kamer. Daarvóór was ik bijna vijf jaar lid van de Provinciale Staten in Limburg. Ik ben bioloog en werk als dierenbeschermer.

In de Tweede Kamer wil ik de verdere emancipatie en acceptatie van LHBTI’s volop steunen. Dat ik zelf geen LHBTI ben, zie ik niet als een bezwaar. Integendeel: de emancipatie van LHBTI’s wordt alleen bevorderd als we ons daar allemaal voor inzetten, ongeacht geslacht en ongeacht geaardheid!