Eva Akerboom

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Eva Akerboom, 24 jaar en woon in Amsterdam, waar ik ook werk voor de gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren. In de gemeenteraad staat de acceptatie van LHBTI’s regelmatig op de agenda en ook daar maken wij ons er sterk voor dat iedereen in de stad geaccepteerd wordt.
In de Tweede Kamer zou ik graag beginnen met het aanpakken van onderwijs. Het is ongelofelijk dat een groot deel van de scholen nauwelijks aandacht besteedt aan LHBTI-acceptatie, helemaal als je je bedenkt dat een aanzienlijk deel van de LHBTI-jongeren met tegenzin naar school gaat. De overheid moet hierin een leidende rol spelen en bijvoorbeeld nauwer samenwerken met LHBTI-organisaties, om inrichting te geven aan de verplichting om LHBTI-acceptatie in het onderwijs te behandelen – ook op docentenopleidingen! Want als we LHBTI-acceptatie in het onderwijs goed regelen, vormt dat ook op de lange termijn een goede basis voor acceptatie op alle vlakken.