Michelle van Doorn

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als Kamerlid zou ik mij, gebruik makend van mijn persoonlijke achtergrond, richten op collega’s in de politiek die nog veel te weinig de nodige verbeteringen ondersteunen. Sommigen tonen met hun stemgedrag hun homo- en transfobie, of tenminste een onderwaardering van de belangen van LHBTI’ers.

Als je gaat praten met homo- of biseksuele mannen en vrouwen, dan blijkt dat de sociale veiligheid en acceptatie onder druk staat. Vaak wordt ervaren dat je wel homo ‘mag zijn’, maar niet ‘mag doen’. Voor transgenders geldt dat je afhankelijk bent van medische voorzieningen om een menswaardig sociaal-maatschappelijk leven te kunnen leiden. Naast agressie en uitstoting komen spot en lacherigheid nog te vaak voor.

De school is één van de onveiligste plekken in de samenleving voor LHBTI’ers. Het CBS is daar glashelder over. Een sociaal duurzame toekomst begint bij onderwijs. Naast betere wet- en regelgeving en een beter voorzieningenniveau, zou ik mij in de politiek hard maken voor een steviger programma op scholen om leerlingen én leraren meer begrip, empathie en acceptatie bij te brengen. Kinderen kleuren straks de toekomst; daarom móeten we ze vertrouwd maken met de vele kleuren die er zijn. Voor een divers, vellig en sociaal duurzaam Nederland.