Bram van Liere

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

De Partij voor de Dieren is dé emancipatiepartij bij uitstek en daar voel ik me zeer in thuis. Elke vorm van discriminatie dient met kracht bestreden te worden, dat is mijn persoonlijke overtuiging én die van de Partij voor de Dieren. Volksvertegenwoordigers dienen zich goed bewust te zijn van de effecten van stereotyperingen en als opinieleiders waken voor een klimaat waarin discriminatie wordt getolereerd. Het werk is zeker nog niet af. Emancipatie is een voortdurende strijd.