Niko Koffeman

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als vertegenwoordiger van de emancipatiepartij bij uitstek, zal ik me zeer inzetten voor gelijkberechtiging en het wegnemen van elke vorm van achterstelling op grond van godsdienst, ras, sexe, afkomst of geaardheid.

We zijn de eerste partij ter wereld die de belangen van non-humans als vertrekpunt van denken kiest. We willen in alle gevallen het belang van de zwakste beschermen tegen bet recht van de sterkste, in het belang van alle bewoners van onze planeet, mens en dier.

De belangen van mensen die zijn achtergesteld of te kampen hebben met discriminatie en inbegrip liggen me na aan het hart.