Floriske van Leeuwen

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Iedereen is anders, maar iedereen is gelijk. Dat is volgens mij de basis waarvan je moet uitgaan. Het maakt niet uit waar of hoe je geboren bent, wat je gelooft of wat je geaardheid is. Daarom moet geen enkele vorm van discriminatie getolereerd worden en mag er geen sprake zijn van achterstelling van bepaalde groepen. Gelijke rechten voor iedereen zodat iedereen dezelfde kansen heeft. Dat is de basis en zal altijd mijn uitgangspunt zijn vanuit de Tweede Kamer.