Lammert van Raan

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Het uitgangspunt van de Partij voor de Dieren is dat mededogen, respect en tolerantie de maatstaven zouden moeten vormen binnen onze samenleving. Overal waar sprake is van achterstelling van groepen, zoals vrouwen, LHBTI’s en etnische minderheden, is het een taak van de overheid zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging. De Partij voor de Dieren pleit dan er dan ook voor dat een gelijke beloning voor mannen en vrouwen wettelijk verplicht wordt.

Tevens moet er met kracht opgetreden worden tegen alle uitingsvormen van discriminatie en moet de overheid ernaar streven het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling te laten zijn van de samenstelling van de bevolking.

Ook moeten homoseksuele paren gelijke rechten krijgen aan die van heteroseksuele paren en bij een echtscheiding moeten mannen en vrouwen dezelfde rechten krijgen.