Pascalle Plusquin

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

De PvdD maakt deel uit van een wereldwijde sociale beweging voor de rechten van dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid. Veel mensen denken dat LHBTI tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkheid wordt lang niet altijd geaccepteerd en uitgevoerd of is gewoonweg nog niet gerealiseerd. Ik zie het als taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en gevoel van veiligheid en acceptatie voor LHBTI’s. De overheid moet investeren in een krachtig LHBTI-beleid en moet investeren in LHBTI-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen.