Voor campagneleiders

Meer dan een miljoen Nederlanders is lesbisch, homoseksueel, bi+, transgender- of intersekse persoon (LHBTI+). Uit onderzoek blijkt dat LHBTI+ onderwerpen voor veel LHBTI personen een rol spelen bij het bepalen van hun keuze in het stemhokje. De ‘regenboogstem’ is dus een politieke factor van betekenis bij verkiezingen.

Provinciale Statenverkiezingen op woensdag 15 maart 2023

COC Nederland biedt partijen die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart de gelegenheid om hun kandidaten en standpunten over LHBTI+ thema’s op Rainbowvote.NU kosteloos onder de aandacht van kiezers te brengen. Rainbowvote.NU wordt in verkiezingstijd breed onder de aandacht gebracht en goed bezocht.

Neem deel

Het deelnameformulier wordt onder meer via de landelijke partijbureaus en regenboognetwerken van politieke partijen verspreid, maar u kunt het eind december 2022 van deze website downloaden. Wij nodigen u uit het formulier in te vullen en uiterlijk 30 januari 2023 te retourneren naar [email protected].

Let op:

  • Het formulier vult u in namens de in uw provincie verkiesbare partij. U dient daartoe bevoegd te zijn.
  • Door inzending verklaart u door uw partij gemachtigd te zijn om het formulier in te vullen. Vermeld in de tekst van uw e-mail graag duidelijk uw naam en functie in de partij.
  • Sla het formulier op en verstuur het naar [email protected] met als BESTANDSNAAM de naam van de PROVINCIE en de PARTIJ namens welke het formulier wordt ingevuld.
  • Het formulier is een Word-bestand. Aangepaste formulieren (bijv. door toevoeging van teksten aan stellingen of overschrijding van het maximaal aantal woorden vrije tekst) kunnen wij NIET plaatsen.

Op het formulier geeft u onder meer aan op welke wijze uw partij zich de komende tijd gaat inzetten voor LHBTI+ personen, op welke wijze u dat de afgelopen periode deed en welke resultaten u boekte. Ook kunt u reageren op een serie stellingen over provinciaal LHBTI+ beleid. Als u behoefte heeft om uw standpunt bij een stelling toe te lichten, dan kan dat evt. als vrije tekst in de rubriek ‘afgelopen periode’ of ‘komende periode’. Tenslotte bieden wij u de mogelijkheid om ‘Regenboogkandidaten’ op uw lijst onder de aandacht te brengen: kandidaat statenlende die zelf aangeven LHBTI+ te zijn en/of dat zij zich bijzonder inzetten voor LHBTI+ emancipatie.

Rainbowvote.NU wordt naar verwachting medio februari 2023 in de nationale media gelanceerd. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw deelname!