Eva van Esch

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Wat ik zou willen bereiken? Dat het niet uit maakt hoe je eruit ziet of op welk geslacht je valt bij het vinden van een baan. Het is ongelofelijk dat mensen nog steeds op hun geaardheid/uiterlijk worden beoordeeld bij sollicitaties in plaats van dat er gekeken wordt naar de inhoudelijke kwaliteiten van de desbetreffende persoon.

Een goede afspiegeling van de samenleving op de werkvloer bereik je pas als iedereen op de werkvloer ook uitgaat van gelijkheid. Om dat te bereiken heb je een overheid nodig die hierin stuurt en geen afwachtende houding aanneemt. Door onder andere meer educatiepakketten op basisscholen aan te bieden over persoonlijke vrijheid, discriminatie en gelijke kansen, kan de overheid een duidelijke rol pakken. Mijn doel is om de overheid die rol op zich te laten nemen.