Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

Dit schrijft de partij over de inzet voor lhbti+:

Respect en compassie zijn bepalend voor hoe we bij de Partij voor de Dieren naar de wereld kijken. We kunnen niet wegkijken voor ontmenselijk of uitsluiting in welke vorm dan ook. Dat geldt ook voor haat en intolerantie tegen of ongelijke behandeling van LHBTIQA+ mensen. We moeten discriminatie en uitsluiting krachtig bestrijden, de overheid voorop. De PvdD staat voor een diverse en kleurrijke samenleving waarin iedereen zich thuis voelt – ongeacht je gender, romantische en seksuele gerichtheid, huidskleur, etnische achtergrond, nationaliteit, religie, sociaal-economische positie, en je mentale en fysieke eigenschappen en gesteldheid.

Ongelijkheid, discriminatie en uitbuiting komen net als onze slechte omgang met de natuur en andere levende wezens voort uit een maatschappij waar egocentrisch denken de norm is. De PvdD stelt daar ecocentraal denken tegenover. De samenleving zijn we met z’n allen en ons lot is verbonden met de natuur en andere levende wezens.

Op LHBTIQA+-gebied willen we onder andere:

  • LHBTIQA+-discriminatie opnemen in artikel 1 van de Grondwet.
  • Officiële geslachtsregistratie afschaffen.
  • De mogelijkheden verruimen voor niet-heteronormatief ouderschap (bv door adoptie, draagmoeders, of meerouderschap).
  • Meer LHBTIQA+-voorlichting en suïcidepreventie op scholen.
  • Een tegengeluid op de haatcampagne van extreemrechts gericht op vooral trans- en genderqueer mensen.

Toelichting op standpunten:

De Partij door de Dieren had geen aanvullende informatie bij de reactie op de standpunten. De standpunten van de Partij voor de Dieren vind je hier.