Falco van Hassel

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

In onze samenleving zou mededogen en respect centraal moeten staan, maar helaas zien we in de praktijk dat dit vaak nog niet het geval is. Het is schandalig dat er nog steeds zoveel discriminatie van en geweld tegen LHBTIQA+-mensen plaatsvindt. De overheid moet zich inzetten voor een krachtig LHBTIQA+-emancipatiebeleid. Als jongste kandidaat op onze lijst zie ik hoe belangrijk het is om structurele voorlichting onderdeel te maken van het onderwijs, zodat jongeren worden geïnformeerd over sekse-, gender- en seksuele diversiteit.

Daarnaast vind ik het belangrijk dat de Nederlandse overheid extra aandacht heeft voor LHBTIQA+-mensen binnen het asielbeleid en buitenlandbeleid, zeker als het gaat om mensen uit landen waar LHBTIQA+-mensen onder druk staan. Een samenleving waar mededogen en respect centraal staan is mogelijk. Daar ga ik mij vol voor inzetten.