Bart Kuijer

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als kind had ik al een hekel aan het oordeel “dat hoort niet”. De enige reden waarom iets niet zou mogen, is wanneer het de vrijheid van een ander belemmert. Zelfbeschikking acht ik van onschatbare waarde voor een samenleving die ik iedereen gun, een samenleving waarin niemand verantwoording hoeft af te leggen voor gevoelens en voorkeuren.

Zelf ben ik een witte cis-man, waardoor ik nooit zal ervaren hoe het is om dagelijks gediscrimineerd te worden. Ik weet niet hoe het is om jezelf op bepaalde plekken en tijdstippen bewust anders voor te doen, om je veilig te kunnen voelen. Des te meer probeer ik me er constant van bewust te zijn dat dit voor anderen wel de treurige realiteit is.

Het is onbegrijpelijk dat het in de 21e eeuw nog steeds nodig is om discriminatie van ‘normafwijkende’ medemensen actief te bestrijden, maar dat het nodig is, staat buiten kijf! Voor mijn kinderen is het gelukkig al doodnormaal dat er grote diversiteit is in onze samenleving. Ik gun iedereen dat besef, zodat iedereen zich veilig kan voelen met hun identiteit.