Janette Bosma

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Ik ben opgegroeid op het Friese platteland, een plek waar het niet vanzelfsprekend is om te praten over seksuele- en genderdiversiteit. Hierdoor weet ik als queervrouw hoe belangrijk het is voor jonge mensen om op te groeien in een open en veilige samenleving. Iedereen zou zich thuis moeten voelen op alle plekken in Nederland, wie je ook bent, waar je je ook mee identificeert en hoe je je ook voelt.

Bij de Partij voor de Dieren vinden we dat mededogen, respect en acceptatie de uitgangspunten van de samenleving zouden moeten zijn. Het is de taak van de overheid om zorg te dragen voor kwetsbare groepen en minderheden te beschermen. Dat is in mijn opinie het mooie van een democratie. Daarnaast moet de overheid actief discriminatie bestrijden en onnodig discriminerende wetten moderniseren.