Freek Bersch

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

De toegenomen haat tegen queer mensen en weerstand tegen seksuele voorlichting baart me zorgen, niet in de laatste plaats voor mijn twee dochters. Ik wil niks liever dan dat zij opgroeien in een samenleving waarin ze zich vrij en veilig voelen om te zijn wie ze zijn en te ontdekken wat dat is. Of het nu transgenders zijn die haat te verduren krijgen in een ‘traditionele’ samenleving, bevolkingsgroepen die worden afgeschilderd als beesten, of dieren met gevoel en persoonlijkheid, opgesloten in een gruwelijke vee-industrie, bij de Partij voor de Dieren vecht ik tegen ontmenselijking en voor empathie voor alle levende wezens.