Wesley Pechler

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Als fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Groningen maak ik me al jaren hard voor LHBTQIA+ emancipatie. Als Queer Indo vind ik het erg belangrijk dat “minderheden” in de samenleving zichzelf gerepresenteerd zien en gehoord voelen in de politiek.

De afgelopen jaren hebben we in Groningen transitieverlof voor gemeentelijke medewerkers geregeld en worden op mijn initiatief voor trans personen de kosten voor wijziging van de geslachtsregistratie door de gemeente vergoed (nieuw ID, deskundigenverklaring en gesprek met deskundige). De neoconservatieve golf van transhaat die de wereld rondgaat baart me ernstig zorgen en moet gestopt worden. Daar wil ik me in de Tweede Kamer hard voor maken. Gelukkig gaan onze kandidaten die op een verkiesbare plek staan daar ook voor!

Verder moet conversietherapie verboden worden, Prep toegankelijker, en moet de veiligheid van onze gemeenschap beter worden gewaarborgd. Het is tijd om weer een koploper te worden in LHBTQIA+ rechten in de wereld. Los van LHBTQIA+ issues vecht ik in de politiek voor klimaatrechtvaardigheid, dierenrechten en gezonde natuur, en tegen het neoliberalisme, kapitalisme en racisme. Sociale rechtvaardigheid bereiken we alleen met een intersectionele aanpak!