Bart Salemans

Dit schrijft deze kandidaat over zichzelf en de lhbti+politiek:

Bart (cis, hij/hem of die/diens) is 37 jaar en geboren en getogen in Nijmegen waar hij raadslid is. Bart is werkzaam als begeleider op een woongroep, voor mensen met een ernstige verstandelijke handicap. Bart vindt het belangrijk dat er onder zorgverleners (al dan niet in opleiding) bewustzijn is rond lhbtiqap+ onderwerpen en genderinclusieve zorg breed wordt toegepast, zeker in relatie tot personen met een verstandelijke en/of fysieke handicap. Als zorgmedewerkers bijvoorbeeld meer kennis hebben over trans zorg, kunnen jongeren en volwassenen die ambulant wonen en hier betrekking op hebben beter worden begeleid in hun dagelijks leven. Ook kunnen zorgverleners met meer kennis van zaken mensen met een autisme spectrum stoornis beter ondersteunen in hun hulpvraag m.b.t. seksuele voorkeur of diversiteit of genderidentiteit.