Esther Ouwehand

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Iedereen in Nederland zou het recht moeten hebben om te zijn wie ze zijn en te houden van wie ze houden. Helaas is dit steeds minder vanzelfsprekend. LHBTI+’ers hebben in toenemende mate te maken met onbegrip, bedreiging en zelfs met geweld. Het is aan de politiek om te luisteren naar de ervaringen en de wensen van LHBTI+’ers en op te blijven komen voor hun rechten. We moeten acceptatie bevorderen, van de lagere school tot en met het verzorgingshuis. We beschermen mensen tegen discriminatie, agressie en rechtsongelijkheid in binnen- en buitenland.