Eva Akerboom

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Het zou in Nederland vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. We moeten helaas nog veel doen voordat we dat kunnen bereiken.

Ik heb me eerder in de Tweede Kamer beziggehouden met LHBTIQA+ vluchtelingen die hun identiteit moeten ‘bewijzen’, en anders het risico lopen teruggestuurd te worden naar een levensbedreigende situatie. Dit soort schrijnende zaken toont maar weer aan dat we nog veel te doen hebben.