Myra van der Velde

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

We moeten af van een heteronormatieve samenleving, wat nu zichtbaar en onzichtbaar zit verweven in onze systemen en structuren. Ik heb dat zelf in mijn jeugd als zeer schadelijk ervaren. Jongeren moeten opgroeien in een liefdevolle maatschappij, zonder beperkende factoren voor hun eigen identiteit. Iedereen moet zich vrij, veilig en geaccepteerd kunnen voelen. Weg met het patriarchaat, en de economische verheerlijking van geld die onze planeet vernietigt. Op naar een egalitaire, matriarchale samenleving zonder sociale ongelijkheid. Waarin compassie voor mens, dier en natuur verankerd is in de grondwet.