Carla van Viegen

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Ik wil opkomen voor wat kwetsbaar is, waaronder kwetsbare groepen in de samenleving, zoals LHBTI+, mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, ouderen en jeugd.