Martine van Schaik

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Iedere inwoner, ongeacht afkomst, gender of seksuele identiteit, is gelijkwaardig en moet zich veilig kunnen voelen. Het is hartverscheurend en volstrekt onacceptabel dat nog steeds zeven op de tien LHBTIQA+’ers te maken hebben met discriminerend geweld (zie bijvoorbeeld https://coc.nl/thema/veiligheid/).

Als Tweede Kamerlid wil ik de strijd aangaan voor acceptatie, gelijke behandeling en gelijke rechten voor iedereen. Ik pleit voor een krachtig emancipatiebeleid op álle scholen, met strakke controle door de Onderwijsinspectie, en LHBTQIA+ onderwerpen worden een onderdeel van elke docentenopleiding. Transpersonen moeten meer keuzevrijheid krijgen in hun medische transitie, en transitieverlof wordt wettelijk geregeld. Verder vind ik het belangrijk dat er extra aandacht gaat naar intersectionaliteit (naar de aanpak van discriminatie om een combinatie van gronden), zoals LHBTIQA+-personen van kleur, met een religieuze overtuiging, of met een beperking. Er is dus volop werk aan de winkel, want zolang we niet allemaal vrij zijn, is niemand vrij.