Ines Kostić

Dit schrijft deze kandidaat over lhbti+politiek:

Als Bosnische vluchteling vind ik opstaan tegen alle vormen van onrecht belangrijk. De processen van uitsluiting van verschillende groepen berusten op dezelfde onderliggende structuren. Niemand is vrij, totdat we allemaal vrij zijn van een systeem dat drijft op uitbuiting van mensen, dieren en onze planeet. Daarom is de strijd voor een rechtvaardige samenleving een strijd voor systeemverandering, waarbij welzijn van mensen en dieren op een gezonde planeet leidend is.

We hebben meer politici met lef nodig die altijd sterk staan voor rechtvaardigheid en compassie. Juist als het moeilijk is.

Ik ben non-binair en al jaren zet ik me via politiek en voorlichting op scholen in voor de lhbtiqia+ gemeenschap. Dankzij mijn inzet kunnen ook andere statenleden in Noord-Holland voor een andere aanspreekvorm kiezen dan meneer/mevrouw.

In de Tweede Kamer wil ik:

  • Bescherming en toegankelijke zorg voor lhbtiqia+ personen. Extra aandacht voor trans personen, vluchtelingen, thuislozen, ouderen en biculturelen. Het zelfbeschikkingsrecht moet centraal staan.
  • Krachtig, intersectioneel lhbtiqia+ beleid met een passend budget. Input van bottom-up van lhtbqia+ gemeenschap en anti-discriminatiegroepen wordt daarbij leidend. Niets over ons, zonder ons. 
  • Volwaardige regeling voor meerouderschap en -gezag en een draagmoederschapsregeling. Vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen voor iedereen die dat nodig heeft. 
  • Basisinkomen.