Partij voor de Dieren

Partij voor de Dieren

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

Gelijke behandeling van iedereen is een grondrecht en een voorwaarde voor een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt. Het is de taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen – zorg te dragen voor sociale veiligheid, acceptatie en gelijkberechtiging. Discriminatie is onacceptabel, op welke grond dan ook.

De Partij voor de Dieren pleit voor een krachtig LHBTIQA+-beleid, een greep uit onze maatregelen:

  • We schaffen de officiële geslachtsregistratie af. Tot die tijd krijgt iedereen die daar behoefte aan heeft een laagdrempelige officiële erkenning van hun sekse en/of genderidentiteit.
  • Geweld tegen LHBTIQA+ wordt centraal geregistreerd en zwaarder bestraft. “Homogenezers” worden verboden.
  • Scholen geven voorlichting over sekse-, gender- en seksuele diversiteit. Vaardigheden om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen worden onderdeel van docentenopleidingen. LHBTIQA+-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.
  • Transgenderdiscriminatie en discriminatie van mensen met een intersekse conditie wordt verboden in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
  • Asielzoekers die vanwege LHBTIQA+-vervolging vluchten, zijn welkom in Nederland en worden niet uitgezet.

 

Leonie Vestering legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens haar op de Partij voor de Dieren moeten stemmen: