Ines Kostic

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Als ex-vluchteling uit Bosnië en Herzegovina zet ik me onophoudelijk in voor een wereld waarin compassie leidend is, en diversiteit een kracht.

Ik vond als bicultureel, queer persoon moeilijk mijn plek op school en herkende me niet in de politiek. Nu geef ik voorlichting op scholen voor het COC, voor een inclusiever schoolklimaat. Mijn eerste ‘politieke daad’ als Statenlid was om de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’ oningevuld te laten. Sindsdien ben ik de eerste politicus in de Provinciale Staten van Noord-Holland die niet ‘meneer’ of ‘mevrouw’, maar Statenlid (Kostić) wordt genoemd. Daarmee wilde ik vooral de provinciale politiek een inclusievere plek maken.

De Tweede Kamer heeft meer politici nodig die mensenrechten niet ondergeschikt maken aan economische belangen, maar de rest harder laten lopen voor welzijn van mens, dier en planeet. Mijn inzet (o.a.):

  • Veiligheid van, en toegankelijke zorg voor LHBTQIA+ personen, met extra aandacht voor trans personen, thuislozen, ouderen en biculturelen.
  • Een onvoorwaardelijk basisinkomen.
  • Serieuze, intersectionele aanpak van racisme en discriminatie van o.a. LHTBQIA+ personen. Input van bottom-up anti-discriminatiebewegingen is leidend.
  • Diversiteit in seksuele oriëntatie, relatievormen, genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken is een feit en dat moet beter tot uiting komen in o.a. wetgeving, educatie, overheidscommunicatie.
  • LHBTQIA+ asielzoekers krijgen snel verblijfsvergunning.