Robert Barker

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Iedereen zou zich in Nederland vrij moeten voelen om hun seksuele en genderdiversiteit te uiten. Dat begint op school. Scholen moeten voorlichting geven en mogen niet (bijvoorbeeld om geloofsredenen) leerlingen discrimineren. De overheid treedt verder hard op om alle vormen van discriminatie tegen te gaan.