Luuk van der Veer

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Ik ben Luuk van der Veer, natuurkundige en statenlid in Gelderland. Ik heb me aangesloten bij de Partij voor de Dieren na de afschuwelijke ruimingen van dieren tijdens de MKZ crisis hier. De PvdD maakt deel uit van een wereldwijde sociale beweging voor de rechten van dieren. De vier beginselen van de PvdD zijn mededogen, duurzaamheid en persoonlijke vrijheid en verantwoordelijkheid.

Wat ik wil bereiken is dat LHBTIQA+’ers zich overal vrij kunnen voelen, kunnen zijn wie ze zijn, en zich daar geen moment zorgen over hoeven te maken. Veel mensen denken dat LHBTIQA+’ers tegenwoordig gelijke rechten hebben, maar die gelijkheid wordt lang niet altijd geaccepteerd en uitgevoerd of is gewoonweg nog niet gerealiseerd. Ik zie het als taak van de overheid om zorg te dragen voor volwaardige integratie, gelijkberechtiging en gevoel van veiligheid en acceptatie voor LHBTIQA+’ers. De overheid moet investeren in een krachtig LHBTIQA+-beleid en moet investeren in LHBTIQA+-emancipatie, onder andere in multiculturele en religieuze kringen. De Partij voor de Dieren zet zich als geen ander in voor minderheden en gelijke behandeling. Als er een partij is waarvan je mag en kunt verwachten dat ze zich voor LHBTIQA+’ers willen inzetten, dan is dat de Partij voor de Dieren!