Lammert van Raan

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Het is helaas nog steeds nodig om een emancipatiestrijd te voeren voor LHBTIQA+. Als emancipatiepartij staat de Partij voor de Dieren in de frontlinie hiervan.

Dat komt natuurlijk ook overal in ons verkiezingsprogramma tot uiting. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat scholen voorlichting geven over sekse-, gender- en seksuele diversiteit, en ook dat vaardigheden om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen onderdeel worden  van docentenopleidingen. Maar ook bijvoorbeeld dat je ‘burgerlijke staat’ wordt gezien als een privéaangelegenheid, die alleen mag worden uitgevraagd wanneer dit juridisch noodzakelijk is, en dat de officiële geslachtsregistratie  wordt afgeschaft.  Maar ook dat het makkelijker moet worden een hypotheek af te sluiten met meer dan twee mensen, en dit moet bij alle hypotheekverstrekkers kunnen. Op die manier wordt cohousing door bijvoorbeeld vrienden een maatregel tegen woningnood, en kan een diversiteit aan gezinsconstructies gefaciliteerd worden.