Wesley Pechler

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Bij veel mensen heerst het misplaatste idee dat de LHBTQIA+ emancipatie in Nederland wel “klaar” is. Dat we een progressief en tolerant land zijn waar homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transgender personen amper te maken hebben met discriminatie. In de praktijk hebben we echter nog lang niet dezelfde rechten en kansen als cisgender hetero’s. Zolang homo een van de meest gebruikte scheldwoorden is, zolang transgenders eeuwen moeten wachten op een afspraak bij de genderkliniek, zolang LHBTQIA’ers nog altijd vaker te maken hebben met gepest, depressie en zelfmoordpogingen, zolang monogame homokoppels niet eens bloed mogen doneren, zolang je als koppel van hetzelfde geslacht niet met een veilig gevoel hand in hand over straat kan… zolang hebben we nog een lange weg te gaan. Werk aan de winkel! De PvdD pleit voor afschaffing van de geslachtsregistratie – weg met dat binaire denken! Op álle scholen is het tijd voor een krachtiger emancipatiebeleid, met scherpe controle door de onderwijsinspectie. LHBTQIA+ onderwerpen worden een onderdeel van elke docentenopleiding. Het ambtenarenapparaat wordt diverser en er komt een Nationaal Coördinator racisme & discriminatie. Trans personen moeten meer keuzevrijheid krijgen in hun medische transitie. En meerouderschap moet makkelijker worden. Vind jij dat ook? Stem dan PvdD!