Frank Wassenberg

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

In Nederland moet iedereen zichzelf kunnen zijn. Geslacht, geaardheid, het hebben van een geloof (of juist niet), het zou je niet mogen belemmeren in je leven en in de keuzes die je maakt. En toch is dat helaas vaak wel het geval.

Want hoewel Nederlanders zichzelf graag op de borst omdat ‘de emancipatie’ al zou zijn voltooid en Nederland een ‘gidsland’ zouden zijn, is er nog veel verbetering mogelijk. Te vaak ondervinden LHBTIQA+-personen en mensen met verschillende culturele achtergronden nog hindernissen op hun pad. Dat kan variëren van een andere benadering door overheden tot pesterijen en geweld.

Zo krijgen in de praktijk nog niet alle paren dezelfde rechten als heteroseksuele paren. En wordt geweld tegen LHBTIQA+ nog altijd niet centraal geregistreerd. Dan moet veranderen en dat zal veranderen als het aan mij (en aan de Partij voor de Dieren) ligt.

Diversiteit en gelijkwaardigheid zijn voor mij twee kanten van dezelfde medaille. Dat is de reden dat ik mij ook heb aangesloten bij de Partij voor de Dieren, vanaf de oprichting al een emancipatiepartij in de breedste zin van het woord. En voor die diversiteit en gelijkwaardigheid wil ik me ook de komende jaar blijven inzetten.