Eva Akerboom

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Het zou in Nederland vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te zijn. Daar staat de Partij voor de Dieren voor, en ik natuurlijk ook!

Toen ik in 2018 tijdelijk in de Tweede Kamer zat, heb ik me ingezet tegen de gang van zaken bij asielaanvragen van LHBTIQA+ vluchtelingen, die in de asielprocedure moeten ‘bewijzen’ dat ze niet hetero zijn. Op papier is er wat verbeterd, maar in de praktijk worden er nog altijd mensen naar onveilige landen teruggestuurd omdat ze niet ‘overtuigend genoeg’ waren – nieuwsberichten maken af en toe weer pijnlijk duidelijk wat voor verschrikkelijke gevolgen dit kan hebben. Ik vind het belangrijk dat we dit aanpakken, zodat Nederland een veilige haven wordt voor mensen die in andere landen om hun geaardheid vervolgd worden.