Christine Teunissen

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Iedere inwoner, ongeacht afkomst of seksuele identiteit, is gelijkwaardig en moet zich veilig kunnen voelen in Nederland. Het is schrijnend en onacceptabel dat nog steeds zeven op de tien LHBTIQA+’ ers te maken hebben met verbaal of fysiek geweld. Daarom is er een krachtig LHBTIQA+-emancipatiebeleid nodig dat leidt tot volledige acceptatie. Aangifte doen bij alle vormen van discriminatie moet laagdrempeliger worden en het geweld tegen LHBTIQA+ moet centraal worden geregistreerd.