Maarten van Heuven

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Mijn naam is Maarten van Heuven, 43 jaar, en ik woon in Utrecht. Sinds 2018 ben ik lid van de gemeenteraad namens de Partij voor de Dieren. Ik ben homo en kwam op mijn 18e uit de kast. Dat durfde ik niet op de middelbare school, maar wel toen ik ging studeren in een totaal nieuwe omgeving. Ik heb toen plaatsgenomen in een gespreksgroep van het COC, waar ik echt veel aan had. Die gespreksgroepen ben ik daarna zelf gaan begeleiden. Een goede voorlichting over en acceptatie v9an de LHBTI-gemeenschap begint in het onderwijs en de kamer heeft hier een rol om te spelen, met als doel dat iedereen zich vrij voelt om zichzelf te kunnen zijn. In verschillende delen van de samenleving ervaart de LHBTI-gemeenschap ongelijkheid (denk aan onderwijs, zorg, asiel) en daar zou ik iets tegen willen doen. Maar zeker ook ga ik me inzetten voor onze planeet: we hebben er maar één van en ook de LHBTI-gemeenschap heeft baat bij respectvol omgaan met klimaat, natuur en dier.