Falco van Hassel

Dit schrijft deze kandidaat over LHBTI-politiek:

Het is schandalig dat er nog steeds zoveel discriminatie van en geweld tegen LHBTIQA+’s plaatsvindt. In onze samenleving zou mededogen en respect centraal moeten staan, maar helaas zien we in de praktijk dat dit vaak nog niet het geval is. Ik zou graag zien dat de Nederlandse overheid, na overleg met organisaties zoals COC Nederland, met maatregelen komt om deze discriminatie tegen te gaan. Er moet genoeg budget beschikbaar zijn om LHBTIQA+-acceptatie te bevorderen en de veiligheid van LHBTIQA+’s te garanderen. Jongeren zijn de toekomst en dit is dan ook een belangrijke groep om op in te zetten. Op scholen komt er meer aandacht voor emancipatie en acceptatie, terwijl alle vormen van discriminatie krachtig worden tegengegaan. Zodat iedereen zich veilig én thuis kan voelen in Nederland. Het achterstellen van groepen mogen we niet meer accepteren.