Stemgedrag

GayVote.nl bracht in kaart hoe partijen de afgelopen kabinetsperiode hebben gestemd over zaken die LHBTI’s aan gaan. Hieronder een overzicht van wetsvoorstellen en moties.

VVD PvdA PVV SP CDA D66
ChristenUnie GroenLinks SGP Partij voor de Dieren 50Plus VNL
DENK  Vrijzinnige Partij (Norbert Klein)

 

 

1.

Algemeen

+

 A. Weigerambtenaar – Wet die einde maakt aan het fenomeen weigerambtenaar (2013, voorstel van D66, aangenomen).    

 

 

2.

Jongeren & School

+

 A.

Monitoren invoering voorlichting – voorstel om de Onderwijsinspectie te laten onderzoeken of scholen aan de slag zijn gegaan met verplichte voorlichting voor LHBTI’s en te onderzoeken wat de situatie voor LHBTI’s is in het mbo en vmbo (2013, voorstel D66 en VVD, aangenomen).

 

 

 

B.

Wet tot afschaffen enkele-feitconstructie – einde aan het wetsartikel waarmee religieuze scholen openlijk homo- of lesbische leerlingen en docenten konden wegsturen (2014, voorstel van D66, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, aangenomen).

*stemde voor, met uitzondering van het lid Jaco Geurts.

*

 

3.

Veiligheid

+

 A. Geen wetsvoorstel of motie.

 

4.

Internationaal & Asiel

+

 A. Aparte opvang asielzoekers – voorstel om LHBTI-asielzoekers en andere kwetsbare groepen in noodsituaties aparte, veilige opvang te bieden (2016, voorstel van D66, aangenomen).    

 

5.

Cultuur & Geloof

+

 A. Geen subsidie Hart van Homo’s – voorstel om de subsidie te beëindigen van de orthodox-christelijke stichting Hart van Homo’s voor het ondersteunen van christelijke LHBTI’s, omdat ze stellen dat het zondig is om iemand hetzelfde geslacht te begeren (2016, voorstel ingediend door VVD, PvdA en D66, aangenomen).    
B. Islam – de overheid moet erkennen dat de islam een ‘kwaadaardige ideologie’ is die negatieve invloed heeft op de emancipatie van vrouwen en homo’s (2013, voorstel van PVV, verworpen).

 

6.

Familierecht

+

 A. Wet lesbisch ouderschap – waardoor duomoeder eenvoudig juridisch ouder kan worden van het kind van haar en haar partner (2012, voorstel van de regering, aangenomen).    

 

7.

Gezondheidszorg

+

 A. PrEP – voorstel om hiv-preventiepil PrEP te vergoeden voor risicogroepen (2016, voorstel ingediend door D66 en GroenLinks, verworpen).    

 

8.

Gender en geslacht

+

 A. Transgenderwet – waardoor transpersonen hun officiële geslachtsregistratie eenvoudiger kunnen laten wijzigen (2013, voorstel van de regering, aangenomen).    
B. Geslachtsregistratie afschaffen – voorstel om geslachtsregistratie door de Rijksoverheid zo veel mogelijk af te schaffen (2015, voorstel van D66, aangenomen).

 

9.

Diverse onderwerpen

+

 A. Geen wetsvoorstel of motie.