VVD

VVD

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De VVD wil dat iedereen in Nederland gewoon zichzelf kan zijn. We maken geen onderscheid tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen en transgender. Helaas is nog niet iedereen in Nederland zover. Zo worden sommige kinderen nog blootgesteld aan schadelijke conversietherapieën of voelen zich niet veilig op school. Ook kan je nog niet overal in Nederland hand in hand lopen met degene van wie je houdt. In die gevallen moet er ingegrepen worden. Zowel door preventie, door meer aandacht in het onderwijs te besteden aan diversiteit en de vrijheid van mensen om zichzelf te zijn en te houden van wie je wilt. Maar ook dat mensen aangifte doen als ze slachtoffer zijn van discriminatie. Om de aangiftebereidheid te vergroten spelen bestaande netwerken binnen de politie, zoals Roze in Blauw, een belangrijke rol. Daarnaast moeten ook nieuwkomers de Nederlandse normen en waarden onderschrijven. Blijvende aandacht voor emancipatie en discriminatie moeten ervoor zorgen dat ook in de toekomst iedereen in Nederland veilig zichzelf kan zijn.

Toelichting op standpunten

De VVD wil een Nederland waar iedereen zichzelf kan zijn. Waar er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hetero’s, homo’s, biseksuelen, transgender en intersekse personen.  Helaas is nog niet iedereen in Nederland zover, daarom zet de VVD o.a. in op betere bescherming van LHBTI’ers, meer aandacht voor diversiteit in het onderwijs en een acceptatieplicht voor scholen. Op initiatief van de VVD is een start gemaakt om schadelijke conversietherapieën te verbieden en zet de VVD in op het weren van haatpredikers. Maatregelen die de VVD wil nemen of heeft genomen om dichterbij een Nederland te komen waar iedereen gewoon zichzelf kan zijn.

DilanYesilgoz legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens haar op de VVD moeten stemmen: