GroenLinks

GroenLinks

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

GroenLinks staat voor de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Of je nu op vrouwen, mannen, beiden of niemand valt, of je je man of vrouw voelt of allebei wel of niet. Je moet open kunnen uitkomen voor wie je bent. In de praktijk heeft en voelt lang niet iedereen die vrijheid.

Om de positie van LHBTIQ+-mensen te versterken en discriminatie tegen te gaan, wil GroenLinks een ambitieus LHBTIQ+-emancipatiebeleid met aandacht voor intersectionaliteit. Zo willen wij dat zogenaamde ‘conversie-therapieën’ verboden worden. Er komt een hogere strafmaat voor hate crimes zoals discriminerend geweld. We willen een sterker Roze in Blauw en gespecialiseerde rechercheurs, daar dienden we al moties voor in. Meeroudergezinnen die bestaan uit meerdere vaders en/of moeders zijn normaal en verdienen zekerheid die gelijkwaardig is aan het ‘traditionele’ gezin.

GroenLinks wil dat het mogelijk wordt om te kiezen voor een X op de identiteitspapieren. Wijziging van geslachtsvermelding kan zonder leeftijdsrestricties, deskundigenverklaring of oordeel van de rechter. Mensen die tijdelijk niet kunnen werken vanwege een geslachtsverandering krijgen recht op betaald verlof. En in de asielprocedure wordt beter gekeken naar de risico’s die LHBTIQ+-mensen lopen bij terugkeer na een afwijzing van het asielverzoek.

Zo wil GroenLinks opkomen voor rechten van LHBTIQ+-ers.

Toelichting op standpunten

GroenLinks staat voor de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Of je nu op vrouwen, mannen, beiden of niemand valt, of je je man of vrouw voelt of allebei wel of niet. Je moet open kunnen uitkomen voor wie je bent.

Jesse Klaver legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens hem op GroenLinks moeten stemmen: