Socialistische Partij

Socialistische Partij

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De SP strijdt voor een gelijke behandeling van LHBTI’ers. We accepteren geen enkele vorm van discriminatie. Politie en OM krijgen meer mensen en mogelijkheden om discriminatie van LHBTI’ers te onderzoeken en te vervolgen.

Als geen ander hebben we ons ingezet voor LHBTI-emancipatie in het onderwijs. Dankzij de SP heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken tegen het gegeven dat religieuze scholen leerlingen mogen weigeren, bijvoorbeeld omdat je homoseksueel bent. Een schandalige en achterhaalde praktijk.

Lessen over homo-emancipatie en seksuele diversiteit zijn enorm belangrijk in een tijd waarin helaas sprake is van anti-homogeweld. In het basis- en voortgezet onderwijs waren de kerndoelen al aangepast op dit punt, maar nog niet in het MBO. Dankzij een SP-motie is dit alsnog geregeld.

De Tweede Kamer nam ook een SP-motie aan om sancties in te stellen wanneer scholen consequent weigeren om les te geven over seksuele diversiteit. Circa twintig procent van de basis- en middelbare scholen geeft geen aandacht aan seksuele diversiteit, terwijl dit sinds 2012 wel verplicht is. Als blijkt dat zij om wat voor reden dan ook blijven weigeren om deze lessen te geven, moet de Inspectie kunnen ingrijpen. Bijvoorbeeld met een bestuurswissel of een financiële boete.

Toelichting op standpunten

De SP staat voor gelijke behandeling van iedereen, ongeacht geslacht en/of seksuele voorkeur. Discriminatie van wie dan ook moet keihard worden aangepakt.

 

Peter Kwint legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens hem op de SP moeten stemmen: