50Plus

50Plus

Dit schrijft de partij over haar inzet voor LHBTI’s:

De afgelopen beleidsperiodes heeft 50PLUS alle regenboogakkoorden mede ondertekend zowel op landelijk niveau als in de provincies en in de gemeenten waar 50PLUS zetelt. Verder heeft 50PLUS alle beleidsactiviteiten gesteund die de veiligheid van de LHBTI-personen in onze samenleving garanderen. Via prestatieafspraken in de driehoek (Openbaar Ministerie, politie en Justitie) moet ingezet worden op de aanpak van discriminatie van LHBTI-mensen. 50PLUS zet zich samen met de kamer en kabinet ingezet voor arbeidsparticipatie, sociale veiligheid en inzetten van onderzoek om de situatie van de LHBTI personen te verbeteren in Nederland. 50PLUS vindt gelijke behandeling van LHBTI-mensen van groot belang en dat begint bij de jongeren in het onderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor tolerantie en acceptatie van mensen ongeacht hun geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht en meer. 50PLUS vindt dat Nederland een gidsland moet worden op het gebied van de gelijke rechten voor onze LHBTI-medemens.

Toelichting op standpunten

Voor 50PLUS is elk mens gelijk en dient gelijkwaardig behandeld te worden. 50PLUS verzet zich tegen elke vorm van discriminatie van mensen ongeacht hun geaardheid, godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke andere grond dan ook. De behandeling van LHBTI-mensen in een samenleving is de lakmoesproef voor de democratie van die samenleving. En al is in Nederland het zijn van een homoseksualiteit niet strafbaar daarmee is nog niet een volledig gelijke behandeling van de LHBTI-mens in Nederland gegarandeerd. 50PLUS vindt dat dit moet veranderen en dat Nederland gidsland moet worden voor de gelijke rechten van onze LHBTI-medemensen.

Liane den Haan legt bij COC’s Regenboog Verkiezingsdebat 2021 uit waarom LHBTI’s volgens haar op 50PlUS moeten stemmen: